/ Ca sa Manescala (C/ Fra Lluís Jaume)

Ca sa Manescala (C/ Fra Lluís Jaume) | Descripció

Aquesta fou la casa on nasqué Joan Mestre Oliver, conegut amb el nom religiós de Fra Lluís de Vilafranca (1770-1847). Té façana de tres plantes i portal forà d’arc rodó, amb carcanyol. Sobre el portal hi ha una finestra balconera i el porxo mostra tres finestrons.Fra Lluís de Vilafranca fou historiador, bibliòfil i religiós caputxí.

Fou bibliotecari dels caputxins de Palma i intel·lectual il·lustrat, amic de Jovellanos i de Joan Ramis, entre d’altres. L’any 1835, amb l’exclaustració dels convents, es retirà a la Casa dels Venerables de Palma. Després, establí la seva residència a Vilafranca, on morí.