/ Cases de tipologia popular

Cases de tipologia popular | Descripció

Vilafranca conserva diverses cases de tipologia popular, construïdes la majoria al llarg de segle XVIII i XIX. Al carrer de la Unió, núm. 17, hi ha una d’aquestes, amb un parral davant la façana, portal de llinda i una petita portassa d’arc rebaixat a la dreta. Finalment, al carrer del Vent, hi ha una altra casa, amb dues plantes, portal rodó, amb una carrereta enjardinada davant, paredat irregular i coberta de dos aiguavessos.