/ La Plaça Major

La Plaça Major | Descripció

A aquest espai es troben una sèrie de cases interessants, com les de Ca l’Amo en Bernat Rumbande, Ca l’Amo Antoni de s’Estany o Cas Capellà Mateu, i la Casa de la Vila.Ca l’Amo en Bernat Rumbande és una casa de tres plantes, amb dos portals de llinda i una portassa a l’esquerra; al primer pis, hi ha tres finestres balconeres, i al porxo, cinc finestres apaïsades sobre una barana ornamentada.

La Casa de la Vila és una construcció d’estil regionalista, de tres plantes, amb portal de llinda i dues finestres a cada costat. El primer pis mostra dues finestres als extrems i un balcó amb tres portals, amb l’escut del poble al capdamunt del portal central. El porxo presenta pilars quadrangulars oberts a un corredor en el qual s’obren tres portals.