/ Ca ses Monges (C/ de Santa Bàrbara)

Ca ses Monges (C/ de Santa Bàrbara) | Descripció

Les religioses de la Caritat s’instal·laren a Vilafranca l’any 1895, inicialment a una casa propietat del batle d’aleshores, i al 1900 es traslladaren a l’actual convent. L’edifici fou aixecat a partir de 1897, en un solar cedit per la família Sureda, propietaris de Sant Martí.

Al 1900 es beneí la primera planta de l’edifici, mentre que la capella, projectada pel marquès de Vivot, Joan M. Sureda i de Verí, es consagrà l’any 1921.La façana té tres plantes: la planta baixa presenta un portal de llinda, presidit pels escuts del matrimoni compost per Joan M. Sureda i de Verí (i Boixadors i Sales) i Bàrbara Fortuny i de Verí (i Sureda i Sales), senyors de Sant Martí, amb la corona marquesal i l’ermini de Grandes de España; una finestra s’obre a cada lateral. El primer pis mostra tres finestres balconeres, mentre que al porxo, s’obrin tres finestrons apaïsats.

L’oratori, d’estil neogòtic, situat a la dreta del convent, té una façana molt senzilla, amb un mur folrat de pedra viva, portal de llinda i, al capdamunt, una rosassa atrompetada, amb senzilla motllura exterior i calat gòtic al centre. L’interior mostra una nau de planta rectangular, sense absis, i coberta de tres trams de volta de creuer. El presbiteri, que ocupa el tercer tram, respon a un disseny provisional, atès que estava prevista una futura ampliació; s’aixeca sobre dos graons i presenta un portal de llinda a cada lateral.

El retaule, també neogòtic, és presidit per una imatge de la Immaculada, flanquejada per la de sant Josep, a l’esquerra, i sant Vicenç de Paül, a la dreta. L’alçat mostra un finestral neogòtic geminat a cada lateral del presbiteri, a manera de tribuna calada. A la part de la capçalera, rere el retaule, hi ha un vitrall neogòtic amb l’escut dels Sureda Fortuny.