/ Sa Torre

Sa Torre | Descripció

Les cases de possessió de sa Torre, són una de les més representatives del terme municipal de Santa Eugènia. L'alçat de la façana i del primer aiguavés és de dues plantes, mentre que al segon aiguavés es veu una tercera planta (situat damunt el celler, compost per altres dos aiguavessos).

El portal principal és d'arc rodó adovellat, amb dovelles molt estilitzades de pedra de Santanyí; a la dovella clau hi ha una làpida amb un relleu de la Immaculada Concepció. Els brancals del portal són d'una gran peça de pedra viva cadascun. Als costats del portal hi ha dos pedrissos coberts de lloses de pedra viva; el de la dreta apareix esglaonat perquè servia de colcador. El portal principal comunica amb un ample vestíbul rectangular.

El sòl presenta a la part central un corredor emmacat amb còdols i figures geomètriques, que servia per delimitar el pas cap al celler; a la dreta, el sòl és de trespol mallorquí, mentre que a la part esquerra el trespol s'ha reformat i ara reprodueix la tipologia de l'emmacat. A la part dreta del vestíbul hi ha un arc rebaixat transversal, amb motllures al capitell, després del qual hi ha l'arrencada d'una interessant escala que condueix als pisos superiors.

Aquest vestíbul distribueix les diverses estances de les cases: a l'esquerra, des de l'entrada, hi ha la cuina, amb un portal de llinda coronat amb un frontó de fusta. A la dreta, un portal de llinda amb un nínxol amb la imatge de la Immaculada obri l'espai de l'actual casa dels senyors: la primera sala és de planta quadrangular, i hi destaquen diversos mobles amb marqueteria mallorquina, i una petita imatge de sant Miquel. A l'esquerra hi ha el portal de la sala de la capella, de llinda, amb una petita piqueta d'aigua beneïda a la dreta. Aquesta capella se situa dins una sala d'estar quadrada.

Consta d'un petit presbiteri, que és la capella pròpiament dita, obert a partir d'un arc rodó, protegit per unes portes de fusta que l'aïllen de la sala quan no s'empra. A l'esquerra del presbiteri hi ha una petita cambra usada com a sagristia i com a confessionari. L'altar és presidit per un llenç barroc que representa sant Bonaventura; envolten la pintura tres quadrets que representen sant Alonso Rodríguez (a l'escena del castell de Bellver), santa Catalina Tomàs, i Ramon Llull (dins la cova de Miramar). La primera sala de la casa dels senyors, abans de la sala de la capella, té un portal que comunica amb la carrera nord-est, on hi ha un coll de cisterna octogonal, amb brancals i travesser de pedra.

La carrera té sòl empedrat i comunica amb uns espais enjardinats que gaudeixen de bona vista sobre la serra de Tramuntana.Per l'escala que arrenca del vestíbul pujam al primer pis, on hi ha unes antigues estances  ara habilitades com a espais per als clients de l'agroturisme i decorades amb mobiliari i detalls mallorquins. Més amunt, en el segon pis, hi ha un miradoret amb balustrada, que comunica amb les cambres-dormitoris.

El celler, situat davant el portal principal, ocupa una estança impressionant per les seves dimensions. La sala apareix dividida en el centre per una renglera de tres columnes exemptes i dues d'embotides en els laterals, que configuren dues naus transversals. Les dues naus dissenyen un total de vuit trams, que acullen un conjunt de 17 bótes congrenyades. Aquest comunica, a partir d'un portal de llinda de gran dimensions, amb una porxada, de dos trams transversals amb tres segments cadascun, que acull una premsa i els cups de vi.

La premsa de vi adopta la forma de premsa de biga, sistema molt característic emprat a les tafones per a producció d'oli. Aquest enginy conserva els diferents elements o peces que la integren. Més a llevant de la premsa de biga, ocupant els altres trams de la porxada, hi ha els cups de vi. En conjunt, són tres enormes dipòsits folrats de pedra viva, els dos dels extrems de planta quadrada i el central, més petit, de planta rectangular. Els cups i el celler són els millors exponents de la principal activitat econòmica de la possessió: la vinya i l'elaboració de vi.