/ SES ALQUERIES

SES ALQUERIES | Descripció

Sembla que el nom de ses Alqueries, en plural, prové de les dues alqueries, d'arrel islàmica, que constituïren la base del llogaret. Segons la documentació del segle XIII, aquestes alqueries molt probablement són Benibahari —o Benibafari— i Beniporrex.En aquest llogaret hi trobam una gran quantitat de cases remarcables, com ara són les de Cas Teixidor, Can Caló, Can Batlet, Can Cotà, s’Hostal d’en Comuna, Son Paraire, o Can Corna. Així mateix és destacable el molí de Son Pau.

La torre, de pedra vista, és de secció circular amb base quadrada, voltes de mig punt i coberta de teules, amb molt de rost. La construcció és de paredat amb peu de murada i dues plantes. L'envelador, amb accés per l'interior de la torre, té el sòl de rajoles. Conserva en molt bon estat el congreny i les moles com a decoració a l'exterior. L'interior es troba totalment restaurat.