/ ES PUGET

ES PUGET | Descripció

Es Puget era un terreny qualificat com a bé comunal adscrit a l'església segons capbrevació de 21 de desembre de 1747. Al llarg del segle XVIII es Puget es dividí en parcel·les per bastir-hi cases i, gràcies a la posició alterosa, alguns molins de vent. Amb el temps, es configuraren els carrers i la placeta des Puget.

Una de les cases que destacam des Puget és la de Jornets, (C/ Ramon Llull, 33), amb una façana de tres plantes, portal és d'arc rodó, amb brancals de pedra viva i una finestra rectangular a cada costat del portal. En el primer pis hi ha un balcó sobre el portal, i una finestra a cada costat i el porxo, en el segon pis, presenta tres finestrons. A la part posterior de les cases, amb entrada per un carrer sense sortida anomenat passatge de Jornets, es conserva parcialment la tafona, lloc destinat a la producció d'oli.

Sens dubte els elements més característics del Puget són els tres molins de vent fariners, que alcen la seva silueta sobre la línia de carena del turó i de la resta de cases: el Molí de Can Fideu o de Can Toni Xel·la (C/ des Puget, 5), el Molí de cas Moliner Vell (Plaça del Puget, 7), amb portal de llinda i brancals de tres peces per costat, que deixà de funcionar a principis de la dècada de 1920 i se'n desmuntaren les antenes, i el Molí de Can Camarada (Plaça del Puget), que, segons testimonis orals, cap al 1910 s'aturà de funcionar. En el Registre de finques de 1858 apareixen dos propietaris amb el malnom de Camarada, Bartomeu Rigo i Miquel Rigo.