/ S’Aljub

S’Aljub | Descripció

El carrer de s'Aljub és una de les vies més importants del poble, ja que enllaça les carreteres de Sencelles i de Sineu, alhora que separa els nuclis de la Vila i del Puget. L'aljub que li dóna nom és una interessant mostra del sistema hidràulic tradicional. És un dipòsit d'aigua de planta rectangular, adossat al parament de la casa veïna.

La coberta és de volta molt rebaixada, amb els costats plans i la superfície emmacada amb còdols de reduïdes dimensions, lligats amb argamassa de calç, i amb dos colls de cisterna que en sobresurten, de secció quadrada, amb capella o coberta apuntada. De cada un dels colls parteix una canaleta que comunica amb la corresponent pica.

Es conserven encara alguns ferros i baules que servien per fermar el bestiar que s'hi abeurava.Fins a la dècada de 1950 l'aljub subministrava bona part de l'aigua que consumia la població, que també comptava amb les corresponents cisternes familiars i amb diversos pous de vena.