/ Son Bosso

Son Bosso | Descripció

Segons la tradició, aquestes cases podrien constituir el nucli central de l'alqueria islàmica de Benibazari, rehabilitada per Bernat de Santa Eugènia, al voltant de les quals s'hauria anat aixecant el poble. Sembla que al segle XVI, Son Bosso era de la família Bibiloni, de malnom Bosso.

El nom antic de Son Bosso sovint alterna amb els més moderns de Can Paterno i sa Casa Paterna, que fan referència a l'antiguitat de la casa.La façana exterior és un parament desornamentat, a manera de casa forta, amb un finestró quadrat a l'esquerra del portal. El portal forà és d'arc rodó adovellat, d'ampla llum, amb un escopidor de carro a l'esquerra i un brendolat de fusta en la part alta.

El portal comunica amb un vestíbul, amb coberta de volta d'aresta, i un forn de pa a la dreta. A l'esquerra del vestíbul hi ha un pedrís a manera de colcador, conegut amb el nom de "es pujador", format per una peça de pedra viva damunt un sòcol o base. El vestíbul deixa pas a una petita clastra a partir d'un gran arc rodó amb peces de marès.

Al fons de la clastra s'obri la façana principal, de dues plantes. A la planta baixa, i sobre cinc graons, hi ha un portal de llinda, amb marca conopial, i brancals amb una senzilla motllura de pedra viva. Al primer pis hi ha una finestra amb ampit, amb decoració pictòrica amb motius florals al capdamunt, a manera d'ampla sanefa. A la dreta del portal hi ha un coll de cisterna de secció quadrada, d'una peça i adossat a l'angle de les parets, amb una pica de pedra picada a la part baixa.

A l'esquerra del portal hi ha un petit dipòsit d'aigua, anomenat "es cisternó", que serveix per conduir aigua a la cisterna. Al costat de la dreta de la clastra, en angle amb la façana principal, hi ha la portassa de l'antic cup de vi, amb llinda de fusta.