/ Son Torelló (C/ de Son Torelló, 1)

Son Torelló (C/ de Son Torelló, 1) | Descripció

L'any 1607 el casal era propietat de Lleonard Torelló, i segons el Cadastre d'aquell any, tenia un molí de sang i un celler, amb sis bótes i un cubell per fer vi. Al 1974 Pere Fuster comprà el casal a Carme Ferrer Oliver. La façana té dues plantes i portal rodó adovellat aixecat sobre dos graons.

A la planta baixa, hi ha un contrafort a la dreta del portal i una finestra a cada costat. En el primer pis, sobre el portal hi ha una finestra coronella, amb l'escut de la família Torelló (un bou) de reduïdes dimensions, en el petit espai del carcanyol, damunt la columneta de la finestra. També es veu una petita finestra conopial a l'esquerra, i una altra quadrangular a la dreta. La volada és de triple teula.S’accedeix a l'interior per un escanzell de fusta. Malgrat les adaptacions del local a restaurant, l'espai interior conserva l'estructura antiga de les principals estances.

El primer aiguavés té coberta d'embigat, i manté la trama de petites bigues transversals anomenades xebrons. El pas al segon aiguavés es realitza per un arc rebaixat, a l'esquerra, vora la barra del bar-restaurant. A l'esquerra del primer aiguavés, actualment dedicat a cafè, es trobava l'ala destinada al treball del vi. Aquí hi havia els cups de trepitjar raïm i de fermentació, soterrats, les piques dels quals encara es conserven. En el celler antic hi havia dotze bótes congrenyades (resten encara 8 fragments aplicats a les parets) i un alambí per fer aiguardent.

La sala del celler és de planta rectangular, àmplia, dividida en sis trams, cinc de coberta de volta d'aresta i el segon de volta de canó. L'alçat mostra paret natural de roca vista. Al fons de l'estança, mirant des del corredor o mina interior, sis graons pugen cap a la portassa que comunica amb el Fossar.A la dreta del segon aiguavés, un portal de llinda comunica amb la sala bona del casal, decorada amb motius antics i amb fotografies de visitants il·lustres. Destacam els pergamins, dels segles XV i XVI, entre altres elements decoratius.

A la paret frontal de la sala, s'obri el balcó que comunica amb el Fossar. A l'esquerra del menjador, en continuïtat amb la paret d'entrada, hi ha l’oratori privat de la casa, de planta quadrangular, de reduïda superfície, i que conté un altar presidit per la imatge d'un Santcrist, segons l'estil imaginaire d'Olot. A la part esquerra de la sala, al fons, hi ha l'alcova anomenada "la cambra del Bisbe", amb bells mobles de caoba amb obra de marqueteria, i el vestidor, amb entrada per un portal lobulat.

La façana lateral que confronta amb el Fossar té tres plantes, amb una portassa d'arc rebaixat d’accés al celler antic a la planta baixa. A l'esquerra del portal encara es pot observar una creu de fusta que es recolza sobre una peanya de pedra adossada al mur: és una de les creus del Via Crucis que antigament discorria pels carrers de la vila.