/ Can Gili (C/ Major, 13)

Can Gili (C/ Major, 13) | Descripció

La casa té un possible origen del segle XIII. A principis del segle XVI el casal era propietat del notari Joan Gili, un dels capdavanters de la Germania i un dels quatre membres de la comissió d'agermanats que anaren a demanar clemència a la Cort; l'ambaixada fracassà i els components de la comissió foren executats al castell de Bellver a finals d'agost de l'any 1523, a les anomenades forques dels ambaixadors.

No obstant aquests esdeveniments, la casa continuà en mans de la família, almenys fins al segle XVII. Actualment és de la família Aparicio. L'artista pintor i escultor Ricardo Aparicio —Gago—, hi té el seu estudi i l'espai d'exposició.La façana és de dues plantes amb el portal de llinda a la dreta del frontis; a l'esquerra d’aquest hi ha dues finestres, una cegada i una altra rectangular, ornamentada amb una llinda renaixentista que mostra el relleu d'un escut, corresponent a la família Gili. Han desaparegut els brancals amb forma de columneta que la devien completar.

Al primer pis, s'hi arrengleren tres finestres, la de l'esquerra cegada.L'interior presenta un corredor amb coberta dividida en tres trams de volta d'aresta i amb el sòl emmacat. A l'esquerra, en el primer tram, s'obri un portal de llinda, motllurat, que comunica amb una sala de planta quadrada, reformada; antigament, en el subsòl hi havia el celler de la casa. En el tercer tram del corredor, també a l'esquerra, s'obri un altre portal de llinda, d’accés a una sala quadrada, amb coberta de volta d'aresta. El corredor acaba amb un arc rodó, a la part dreta, embegut dins el mur perpendicular, on hi ha la sala bona, de planta rectangular i coberta de bigues sobre permòdols, element d'origen medieval.

El sòl acull sis sitges o dipòsits de gra, excavades a la terra. A l'entrada, al mur de la dreta encara es pot destriar un arc medieval, rodó i adovellat, cegat, que comunicava amb el que actualment és la casa veïna.Un arc rodó separa la sala de l'estança més gran de la casa, situada a l'antic espai de la clastra, actualment coberta amb embigat.

Té planta rectangular, i destaca un pilar molt alt, de secció quadrada amb angles aixamfranats, amb la base lleugerament més ampla. Aquí se situava la cisterna de la casa, actualment cegada. En el parament de l'esquerra, al primer pis s'obri una finestra amb ampit i amb bocell, de tradició gòtica. Al fons, arranca l'escala, d'escaire, amb barana de fusta, que puja, en dos trams, al primer pis. Al final de l'escala hi ha un portal rodó adovellat que comunica amb la primera sala del pis. A l'esquerra hi ha un segell o anagrama, en pintura vermella, potser la signatura del notari Gili.

avant l'accés principal, s'obri un altre portal rodó, també adovellat i amb polleguera, que dóna accés a la segona sala, que presenta una decoració mural pictòrica remarcable, amb motius geomètrics i interessants grafits (en destriam un vaixell, un personatge amb mantell reial i diverses cares humanes).