/ Capella de sant Josep

Capella de sant Josep | Descripció

Quan l'any 1880 s'inicià l'engrandiment del temple parroquial el projecte comprenia el creuer, amb els seus dos braços i els corresponents absis laterals. El de la part de l'epístola es dedicà al patriarca sant Josep, amb retaule neogòtic de 1886, obra de Lluís Font Martorell (a despesa de dona Josepa Descatlar), i vorejat per les pintures de sant Ferran i de sant Guillem, obra del pintor Bordoy, sota direcció de Faust Morell.

Al voltant del retaule, hi ha dos quadres amb escenes de la vida de sant Josep: la mort del sant patriarca i el seu patrocini. Dia 14 de febrer de 1886 se celebrà la benedicció de la capella. Recentment s'ha instal·lat, sobre una represa, la talla de sant Sebastià, copatró de la vila i advocat contra la pesta. En aquesta capella hi ha també una preciosa trona de fusta de cedre, d'estil neogòtic, que és una vertadera filigrana d'ebanisteria.