/ Ajuntament (Antic Convent dels Mínims)

Ajuntament (Antic Convent dels Mínims) | Descripció

El convent de Jesús Maria, dels frares mínims, fou fundat l'any 1667 sota patrocini de dona Margalida Font de Roqueta Gual Zaforteza i Térmens i del seu espòs Francesc Desbrull i Villalonga, els quals donaren la seva casa de Sineu com a edifici del nou cenobi. El 18 de maig d'aquell any, amb l’autorització del bisbe Pere Fernández Manjarrés, es féu la cerimònia fundacional, presidida per fra Miquel Cerdà, provincial dels Mínims.

La primera missa es digué a una cambra del casal habilitada com a capella. Les obres d'adaptació continuaven encara l'any 1686, quan s'adquiriren les cases del Dr. Antoni Costa per afegir-les al casal originari. L'any 1722 el convent fou objecte d'una gran reforma, amb l'aixecament, entre d'altres elements, del claustre. Els religiosos mínims foren exclaustrats definitivament l'any 1835, per la qual cosa el convent fou tancat.

Les antigues instal·lacions conventuals alberguen les actuals dependències de l'Ajuntament i funcionen també de quarter de la Guàrdia Civil.El claustre és d'estil barroc i de planta quadrangular, lleugerament trapezoïdal. Tots els costats de la planta baixa tenen sis arcs rebaixats, excepte el de la dreta, que només en té cinc. El lateral oposat al portal presenta un segon pis porticat, amb dotze petits arcs rebaixats (moderns), dos per cada arc de la planta baixa.

Les columnes, aixecades sobre plints, tenen dues motllures circulars a la base. Els capitells tenen petites volutes de tradició jònica, mentre que a la part baixa presenten collarets amb uns relleus que representen, alternativament, la mitra episcopal i l'estrella de l'escut del bisbe Miquel Estela, excepte les columnes angulars, que apareixen ornamentades amb relleus florals. En el centre hi ha un coll de cisterna octogonal, datat en 1693, amb el lema Charitas (símbol dels mínims) en el centre del coll. El bastiment de la corriola mostra quatre mainells de ferro convergents en el centre, d'on penja la corriola.