/ Monument de la plaça de Sant Marc

Monument de la plaça de Sant Marc | Descripció

Davant la Rectoria s'aixeca el monument del lleó de sant Marc, inaugurat amb motiu del tercer centenari del patronatge de sant Marc de la vila de Sineu, tal com diu l'escrit en llatí de la base: "Tertio centenario electionis sancti Marci in patronum Sinii apud Deum". És una escultura feta amb planxa de coure, obra de l'escultor Joan Maimó Vadell, al 1945, on el lleó, símbol de Sant Marc, apareix alat i aguanta l'escut de Sineu.És molt probable que la devoció a sant Marc fos inculcada pel rei Jaume II, qui ja li havia dedicat la capella reial del castell de Bellver.

Aquesta devoció passà als conradors de Sineu «perquè li demanassen pluges saludables en venir el mes d'abril, que cada gota val per mil. I sant Marc sovint els brufava els camps perquè tenguessin bona saó». L'origen del patronatge data del 29 de juny de l'any 1645 quan, havent d'escollir patró les viles, reunits els jurats i el Consell de Sineu a la casa de l'Hospital es proposaren, a requesta del rector Mn. Cristòfol Gacies, fer l'elecció del patró de Sineu: sant Marc, patró dels conradors, o sant Cristòfol, patró dels honorables menestrals, que comprenia tots els oficis gremials, excepció feta dels teixidors. Degut al major nombre de jurats i de consellers dedicats al conreu, elegiren sant Marc per patró de la vila.