/ La Rectoria

La Rectoria | Descripció

Sempre ha ocupat el mateix lloc, adossada a l'església, vora el portal lateral barroc i davant l'antic sagrat o cementeri, actualment ocupat per la plaça de Sant Marc. A finals de segle XIX l'edifici fou reformat per Pere d'Alcàntara Penya, qui afegí la tercera planta i modificà la façana, inclòs el portal forà, que abans era d'arc rodó adovellat.L'edifici té tres plantes; el portal és de llinda, i té una finestra quadrangular a cada costat. Sembla que a l'espai ocupat per la finestra de l'esquerra se situava l'antic portal d'arc rodó.

El primer i el segon pis presenten tres finestres cadascun. L'interior presenta un vestíbul rectangular, amb un arc rebaixat que comunica amb una petita clastra. A la part esquerra del vestíbul observam, encastat en la paret, una llosa de pedra de Santanyí esculturada que representa l'escut de Sineu (un rotlle en relleu), que prové del peu del retaule major antic de l'església parroquial, i data de 1571; té escrita la llegenda del poble: Sineu vila la primera, té la prima per bandera. A la dreta hi ha l'escala que condueix al primer pis, d'un sol tram llarg.

A l'interior, es conserven uns vuit centenars de peces de ceràmica medieval i renaixentista (les escudelles), algunes amb decoració àrab i amb pintures d'òxid amb reflexos, trobades al 1915 i 1940 en un pou situat vora l'església. La cronologia va del segle XIV a principis del segle XVII i foren restaurades per Mn. Bartomeu Mulet. Recentment s'ha obert en un espai situat a la part esquerra del vestíbul de la Rectoria, definit per tres arquets apuntats, una exposició permanent amb una selecció de peces.