/ RUBERTS

RUBERTS | Descripció

El nom de Ruberts prové probablement d'un personatge de la família Roberts o Ruberts, de Tarragona, que participà a la conquesta de 1229, i en el repartiment li pertocaren tres alqueries veïnes de Pina i tres més del terme de Sineu. Amb el temps, la possessió més important de la contrada era l'actual Son Jordà, ja documentada amb aquest nom en el segle XVI.

Sembla que l'actual possessió era l'antiga alqueria dita dels Ruberts.Altres mostres arquitectòniques i culturals interessants són l'església de la Mare de Déu del Carme, el conjunt de la Plaça i altres cases, com Can Tià, Son Durí, Can Pintat, s'Aigovés, sa Creu i s'Hostal.