/ JUDÍ

JUDÍ | Descripció

L'alqueria Judí apareix documentada poc després de la conquesta de Jaume I. A 1578 les terres de l'antiga alqueria estaven dividides en tres possessions, totes denominades Judí.

En el cadastre de 1694 les principals propietats de Judí relacionades són les següents: la possessió de Judí, Son Xotano i Son Torrent de Judí.De l´alqueria es pot destacar el pou de Judí, de considerable profunditat, situat a la vora de l'antiga carretera vella de Sineu. Una tradició diu que el pou de Judí, amb nom de reminiscències hebraiques, és el centre geogràfic de Mallorca. L'any 1999, el coll va ser objecte d'una restauració completa, i s'hi va afegir un arc en forma apuntada.

Una de les possessions representatives és Son Xotano, originada a partir d'una segregació de terres de l'antiga alqueria. La façana principal de les cases té tres plantes i  portal forà d'arc escarser. A l'interior, el primer aiguavés té coberta d'embigat.

 A  la dreta, per una petita escala en davallada, hi ha el celler, amb un pilar quadrat que ocupa el centre de l'estança, dividida en dues naus de dos trams cadascuna i coberta embigada. Un arc rebaixat comunica amb el segon aiguavés, a la dreta del qual hi ha el despatx i a l'esquerra la cuina dels majorals.

A la part de darrera, hi ha una carrera des d'on es contemplen els antics sestadors, avui convertits en casa i la caseta del pastor.