/ Can Ramis i Son Morei (Plaça de Son Morei)

Can Ramis i Son Morei (Plaça de Son Morei) | Descripció

Adossats a l'absis de l'església parroquial, se situen una sèrie d'edificacions antigues, que molt possiblement corresponen a l'antic casal de Son Morei, que dóna nom a la plaça.

Aquest espai urbà fou completament modificat durant la dècada de 1920, quan es dugué a terme l’eixample de la plaça. Segons una hipòtesi de Jeroni de Berard, basada en la tradició popular, Son Morei podria haver estat el centre de l'alqueria islàmica de Sencelles. Segons el cadastre de 1694, les cases de Son Morei eren propietat de Baltasar Morei, capità.

A la primera meitat del segle XVIII, la família Morei deixà pas en la propietat a la família Nét; així, al 1733 el casal pertanyia al noble Pere Joan Nét, i era catalogat com a posada de la finca de Son Morei.Pel que fa a Can Ramis (núm. 14), a mitjans segle passat era de la família del rector Mn. Joan Molines i Amengual.

Per matrimoni de Francesca Molinas Oliver amb Gabriel Morell, el casal passà a ser propietat dels Morell Molinas. La façana presenta un gran portal de llinda, amb emmarcaments de carreus de pedra viva de grans dimensions. A la dreta del vestíbul hi ha l'espai del cup de vi, sense els escalons tradicionals, mentre que a l'esquerra es pot veure una premsa de vi, de fusta. Després del vestíbul, una petita clastra reparteix les estances principals del casal: l'escala de la dreta comunica amb el primer pis, on hi ha un restaurant.

A la part baixa, en el mateix lateral dret, encara funciona un celler de vi, amb accés per un portal de llinda (a la sobrellinda es veu un escut amb la data de 1870, any de fundació del celler), situat a la dreta del rebedor. Aquest conté diverses bótes congrenyades i altres bocois.