/ La Quartera (C/ de Nunó Sanç, 1)

La Quartera (C/ de Nunó Sanç, 1) | Descripció

Aquest edifici, conegut popularment com sa Cortera, és una casa d'origen medieval, de dues plantes i un portal de llinda, amb un frontó triangular, amb l'escut de la família Llompart. A l'esquerra hi ha una finestra i dos travessers de fusta. El seu nom indica que antigament es destinava a magatzem de grans.