/ Casa Bel.la (C/ de l´Hospital, 9)

Casa Bel.la (C/ de l´Hospital, 9) | Descripció

Era l'antiga escrivania de Porreres, datada en el segle XV. Presenta un alçat molt baix, amb planta baixa i porxo (evidenciat per una finestra a la dreta de la façana). El portal és de llinda, amb un nínxol d'arc ogival motllurat, actualment buit, i finestra quadrangular atrompetada a la dreta. Té una volada de pedra que aguanta dues filades de teules.