/ L’oratori de l’Hospitalet

L’oratori de l’Hospitalet | Descripció

Va ser la capella de l'antic hospital de la vila, que apareix documentat per primera vegada en 1457. Abans, però, segons una hipòtesi, va ser la seu de la primera església de Porreres, documentada el 1242 (a les obres de restauració realitzades en el 1879 aparegué una taula gòtica que representava els antics patrons de la vila, sant Joan Baptista i sant Joan Evangelista). L'edifici fou restaurat en 1655 i en 1879.

La façana té un portal de llinda, sense ornamentació, i una claraboia circular més amunt. El coronament és una testera triangular, sense ornamentar, amb una creu com a remat. El lateral esquerre es troba adossat a un edifici modern. Té planta rectangular, amb coberta de volta de canó a l'interior, mentre que a la sagristia, la coberta és de creueria.