/ La Rectoria

La Rectoria | Descripció

La Rectoria, datada en el segle XVIII, presenta una façana de dues plantes. A la planta baixa, el portal forà s'aixeca sobre quatre graons i mostra una llinda amb motllures lineals, mentre que els brancals presenten estries verticals; el conjunt apareix inscrit dins el perímetre d'un portal rodó, potser indici del portal anterior a les obres del segle XVIII. A més de finestres rectangulars, a l'esquerra del portal observam una capelleta amb una creu de fusta. Al primer pis hi ha una galeria de tres arcs rebaixats, sostinguts per dues columnes exemptes, amb èntasi, i dues pilastres embegudes en els laterals; en el centre de la pareteta de protecció hi ha un medalló amb el relleu de sant Francesc. L'interior, a més d'obres d'art religiós, conté l'arxiu parroquial.