/ Es Pagos

Es Pagos | Descripció

Situat a la carretera de Vilafranca, a prop de la possessió de Sant Martí i al capdamunt d’un turó alterós. Al 1564 pertanyia a l’honor Ramon Nicolau (des Pagos) i hi havia cases, amb celler i molí de sang, una guarda de 275 ovelles i una guarda de vint pagos o paons, informació sens dubte relacionada amb el nom de la possessió, ja que, a més a més, aquestes vistoses aus eren objecte de caça furtiva.

També hi havia dos esclaus. Al 1661 era de Margalida Nicolau. Al 1863 era propietat de Felip Villalonga-Mir.La façana és de tres plantes. El portal forà és d’arc rodó, coronat per l’escut dels Villalonga-Mir, de marbre. A ambdós costats dels portal, s’obri un conjunt de portals, amb l’alternança de portals de llinda i d`arc rodó.

Sobre cada un dels portals laterals, hi ha un terradet. La segona planta mostra un total de set finestres, sis balconeres i la central, sobre l’escut, normal. El porxo presenta set finestrons apaïsats.L’entrada o vestíbul té coberta de creueria i distribueix diversos portals de llinda. Un arc rebaixat condueix a la clastra.

A la banda dreta, hi destaca el coll de cisterna, de secció octogonal, i amb el relleu d’un paó o pago al ferro. Més a la dreta, hi ha el celler, una gran estança de volta, amb bótes congrenyades. A l’esquerra, hi ha la casa dels amos. Davant l’entrada, es conserva un rústic colcador.La capella presenta un tram de volta de creueria helicoïdal, amb clau de volta amb l’escut dels Villalonga-Mir, i, al presbiteri, coberta de volta rebaixada.

Presideix l’estança un retaulet dedicat a la Immaculada.