/ Son Santandreu

Son Santandreu | Descripció

Aquestes cases se situen a migjorn del terme de Petra, baix el puig de Bonany. L’any 1652 era propietat de Miquel Miralles Eixeló, i es dedicava a conreu de cereals, encara que també comptava amb un hort. L’any 1695 era de Joan Mir Miralles i el 1737 havia passat al mercader genovès Carlo Fonticelli Weimer.

El 1767 era de Josep Fonticelli Socies, i comptava amb un gran celler i amb una guarda de 414 ovelles, a més de 191 quarterades dedicades a sementers. El 1865 era propietat de Bartomeu Castelló i tenia una superfície de 273 quarterades. Posteriorment, la finca es dividí en dues parts, Son Santandreu o Son Santandreu Vell i Son Santandreu Nou. Son Santandreu Vell, al 1995 era de Bartomeu Barceló Pastor, amb una superfície de 132 quarterades, mentre que Son Santandreu Nou era d’Isabel Roses Montis, amb una extensió de 95 quarterades.

Com a detall literari, esmentam que l’escriptor Antoni Mus s’inspirà en una història situada a la finca per a la seva novel·la titulada La Senyora.Les cases s’aixequen sobre un antic poblament talaiòtic, del qual queden poques restes. Aquestes tenen una façana de tres plantes, amb un portal d’arc rodó a l’esquerra i dos arcs escarsers més a la dreta; el de l’esquerra conté un coll de cisterna i el de la dreta un portal de llinda; més amunt, hi ha una balconada amb balustrada.

El porxo acull sis finestres apaïsades. Conserva una capella amb coberta de volta d’aresta i conté un retaulet del segle XVI. A l’esquerra de les cases, s’hi situa el celler, de grans dimensions, amb pilars de secció quadrada i coberta de voltes d’aresta.