/ La Rectoria

La Rectoria | Descripció

Es troba situada davant el portal major de l’església parroquial. Al barri des Barracar es conserva el topònim de la Rectoria Vella, potser l’antecedent de l’actual. L’any 1570 s’iniciaren les obres i ha estat molt reformat al llarg del temps.

La façana mostra una altura, si bé el casal en té dues, ja que la planta baixa es troba semisoterrada. El portal forà és d’arc rodó adovellat i a la dreta hi ha dues finestres amb ampit. La part dreta de la carrera de davant la façana és ocupada per uns arcs regionalistes, del segle XX, que configuraven una arcada destinada a un altre edifici.

A la vora, s’alça el monument a la Pagesa, escultura obrada per Josep Gayà Font. A la façana de migjorn, a l’esquerra de la principal, en destaca el relleu de sant Vicenç Ferrer, que predicà a Petra l’any 1413; al costat, hi ha l’escut del rector Riera Font, un dels impulsors de les obres de l’edifici.