/ Casals del carrer de Ciutat

Casals del carrer de Ciutat | Descripció

En el carrer de Ciutat, hi trobam diversos casals, com Can Lloveta, situat al cantó del carrer d’en Font, datat del segle XIX. Originàriament ocupava tota la illeta, però posteriorment fou enderrocat en part. Mostra un antic portal d’arc rodó, convertit ara en finestra i  destaca també una finestra atrompetada. El primer pis acull tres finestres a la façana principal i dues més al lateral, totes amb ampit.

Can Torrella es situa davant Can Lloveta. Data dels segles XVI i XVII tot i que fou molt reformat en els segles XIX i XX. L’antic arc rodó del portal forà es convertí en portal de llinda. Es poden observar els arcs de descàrrega inserits dins el mur.Davant Can Torrella s’alça Can Oliver, antigament dedicat a celler de Can Torrella i que l’any 1912 passà a la família Oliver.

El celler es conserva, i presenta tres naus separades per dues filades de pilars que aguanten els arcs i la coberta de voltes d’aresta; fou reformat a la segona meitat del segle XIX. Conserva també el cup de vi. A la planta alta de l‘edifici hi funcionà el primer cinema del poble.