/ Molí d’en Cotó (C/ de ses Corbates, 27)

Molí d’en Cotó (C/ de ses Corbates, 27) | Descripció

Es tracta d’un molí de vent fariner, situat al llevant del nucli urbà. Té base-habitatge de planta rectangular, amb peu de murada, de paredat i peces de marès a les arestes. Té portal forà d'arc rodó adovellat, sobre dos graons, amb les dovelles travessades per una canal d'aigua.

La torre és de secció circular i d'alçat lleugerament troncocònic. Té tres sostres i escala de caragol de marès. S'accedeix a l'envelador per l'interior de la torre. A la dreta del portal hi ha tres piquetes i, a l'altra part de la carrera, un coll de cisterna de secció quadrada, amb coberta plana.