/ Son Roig (Can Fontirroig) (C/ del Venerable Font i Roig)

Son Roig (Can Fontirroig) (C/ del Venerable Font i Roig) | Descripció

Aquesta casa era antigament el centre de la finca dita Son Roig, propietat d'una família de pagesos acomodats cognominats d'aquesta manera, que entroncaren amb la família Font i juntaren els dos llinatges. L'any 1545 hi nasqué el dominic Julià Fontirroig Gibert, mort al convent de Sant Domingo de Palma l'any 1613, amb fama de santedat. L'any 1677 la finca era de Joan Fontirroig i Riera de Conilles, nomenat ciutadà militar. L'any 1714 el casal tenia un gran celler amb cup de pedra viva, molí de sang, clastra i hort. La finca passà al fill de l'anterior, Mateu Fontirroig Sureda-Sanglada; a la següent generació, fou de Joaquim Fontirroig i Vila del Pujol (1723-1781) i després passà al fill d'aquest, Mateu Fontirroig i Nebot del Puig. Posteriorment, la família Fontirroig s'extingí. Actualment, Son Roig és de la família alemanya Fels, la qual l’ha reformat per al seu nou ús com a agroturisme.

 La façana s'aixeca al fons d'una clastra oberta, i té dues plantes. El portal forà és d'arc rodó adovellat, amb l'escut de la família Fontirroig (un coll de cisterna i un peix) al capdamunt; el primer pis mostra un balcó sobre el portal, a més d'una finestra a la seva esquerra i dues a la dreta. A l'esquerra hi ha un bloc constructiu, amb dues plantes i portal de llinda. L'interior conserva una capella privada. Les obres de restauració i d’adaptació a agroturisme s’acabaren en 2005.