/ EL MOLINAR

EL MOLINAR | Descripció

És la part més antiga i més elevada del poble, on hi va haver la primera església, documentada ja el 1248. Té un urbanisme originari del segle XIII, però posteriorment, aprofitant el turó elevat, l’àrea es convertí en una típica barriada de molins de vent fariners, amb un total de vuit, alguns datats en el segle XVI.

L'àrea comença a la plaça de les Tres Creus, així denominada per les tres creus de fusta integrades dins un nínxol a la paret d'una casa, i que representen el Calvari. Enmig de la plaça hi ha una creu de terme, denominada la creu del Calvari, de pedra, aixecada sobre una base en forma de dos graons de planta circular.

El fust és octogonal, culminat per un capitell i la creu, sense ornamentació.Vora la plaça es troba el primer molí, el de Can Vermell (C/ del Calvari), documentat l’any 1644, quan era dels Socies -Vermell-, amb una base-habitatge amb portal de llinda sobre tres graons i l'escala exterior que continua cap a l'envelador. La torre fou rebaixada devers 1928. Pel carrer del Molinar, deixam a la dreta la casa dita Can Marc, aixecada davant una carrera triangular, i amb una façana de dues plantes i portal forà d'arc rodó adovellat.

La primitiva església del segle XIII se situaria en aquest indret; només se’n conserva una pica d’aigua beneïda. A continuació, a l'esquerra del carrer apareixen quatre molins més: el de Can Nofre, el de Can Serra, el de Can Ferrando i el de Can Perons.El molí de Can Nofre consta de dos pisos i forma un conjunt de tres naus. El pis de la part alta es troba cobert de voltes de marès i l'inferior, de bigues de fusta,. La torre és retallada i reconstruïda amb peces de marès. El portal de la torre és d'arc de mig punt.

Era propietat dels Gomila -Nofre-.El molí de Can Serra té base de dues plantes, que restà inacabada. La torre conserva l’escala de caragol, de pedra. En el 1922 les moles foren venudes a la fàbrica de paper d’Esporles. El molí de Can Ferrando fou restaurat el 1999; s’aixeca sense base ni cintell, i mostra antenes i capell nous.

El molí de Can Perons no té base ni cintell i no es troba restaurat; fins el 1994, tenia una construcció adossada, que fou enderrocada. Després d’aqquest molí, per un camí sense asfaltar, arribam al molí de Cas Andreus (o de Ca na Molinares).

Aquest constava antigament d'una torre circular, construïda de pedres irregulars, i un cintell. Segons Bernat Rabassa, l'any 1997 s'havien restaurat les cases i afegit altres construccions que han desvirtuat l'edificació primitiva del molí. Després, a l'esquerra apareixen els dos darrers molins, el de Can Tevet o de Can Ros, i el de Can Rigo. L’indret permet, a més, una vista ampla sobre les rodalies.