/ URBANISME MEDIEVAL

URBANISME MEDIEVAL | Descripció

Montuïri compta amb un nucli antic típic de les pobles dels segles XIV i XV. La pobla reial de Montuïri, fundada per les Ordinacions de Jaume II l'any 1300, configurava un rectangle que comprenia el carrer Major com a eix central, a més de carrerons estrets amb cases amb portals d'arc rodó. En conjunt, la part antiga del poble constitueix un bon exemple d'urbanisme medieval.

Elements característics d'aquest urbanisme són les tres places, que acollien edificis públics: la plaça Major, on hi ha l'església i la Cort Reial o Universitat local, avui ajuntament; la plaça del Molinar o de les Tres Creus, antigament plaça de la Quartera, on es venien els cereals; i la plaça Vella, on hi havia la Carnisseria. De les antigues creus de terme n'és remarcable la creu de Son Rafel Mas, del segle XV.

Com a dades complementàries, podem comentar que el pla urbà de les pobles reials preveia cent pobladors amb les famílies respectives. A cada família corresponia un quartó de terra per bastir-hi la casa i el corral, a més de cedir-ne una petita part per deixar lloc a les carreres comunes o carrers, d'un destre i mig d'amplada (6'32 m). Els pobladors havien de contribuir també en la construcció dels edificis públics: església, cort reial, quartera, forn, carnisseria, i pous i aljubs per a l'aigua.