/ Can Socies de Tagamanent (C/ Major)

Can Socies de Tagamanent (C/ Major) | Descripció

Era l’antiga posada de la possessió del mateix nom. La façana presenta un alçat no homogeni, ja que la part de l’esquerra mostra tres plantes i la part de la dreta només dues. El portal forà és d’arc rodó adovellat, amb carcanyol i brancals de marès i, a la base, un graó i llindar de pedra viva. Corona el portal un escut dels Socies de Tagamanent, amb la data de 1817, possiblement de Miquel Socies de Tagamanent Miralles (i Bosc i Fiol) (1761-s. XIX). El dia de Pasqua, surt d’aquesta casa la imatge de la Mare de Déu que participa a la processó de l’Encontre.