/ Son Ramon

Son Ramon | Descripció

El camí de la possessió parteix aproximadament del km 8’700 de la carretera d’Inca a Muro, a la dreta des d’Inca. Son Ramon es documenta als s. XVI i XVII amb el nom de Son Genovard. Al s XVIII apareix també amb el nom de Son Ramon Martorell. Al 1648 Nicolau Güells comprà la possessió, juntament amb es Caülls a la Cúria del batle de Ciutat.

Al 1668 era del mateix propietari, i tenia cases i celler i era dedicada a vinyes i a conreu de cereals i de lleguminoses; hi havia una guarda de 250 ovelles. Al 1670 era de Joan Güells i al 1720 apareix sota alou del senyor Francesc Gual Desmur. Al 1725 era de Ramon Güells Muntaner, que establí una part de la finca en parcel·les de dues i quatre quarterades. Al 1731 se'n segregà l'anomenat Camp d'en Ramon, després conegut com a Son Ramonet.

Al 1737, també del mateix propietari, era dedicada a figuerals i cereals, i feia una renda anual de 150 lliures i sis quintars de figues seques. Al 1762 pertanyia a Ramon Güells Mir i al 1792 Eufrasina Dameto Gual, viuda d’aquest, vengué la possessió a Claudi Marcel Ripoll, qui procedí a la restauració de les cases, on hi havia un gran celler.Al 1865 Son Ramon era propietat d’Antoni Marcel, i tenia una superfície de 228 quarterades.

Al 1995, era propietat de Claudi Ferrer Marcel i tenia 75 quarterades.La façana té dues plantes. El portal forà és de llinda i sobre ell hi ha una finestra amb balustrada de cinc columnes exemptes i dos pilars adossats. L’escut mostra la data de 1649. Unes baules apareixen envoltades de quatre rajoles mallorquines. A l’interior, és interessant el celler, amb cinc arcs diafragmes lleugerament apuntats. Conserva també la capella.