/ Son Torrens

Son Torrens | Descripció

Rere Son Ramis, hi ha el barri de s’Arraval i, a la dreta, avui integrades dins el nucli urbà, apareixen les cases de Son Torrens.Al 1865 Son Torrens era propietat de les germanes Isabel i Margalida Torrens, i tenia una superfície de 211 quarterades.

Les cases d’aquesta possessió tenen façana de dues plantes, portal rodó adovellat, i un portaló de llinda a l’esquerra. Destacam un rellotge de sol, al segon pis a l’esquerra, i un coll de cisterna. A l’interior, de dos aiguavessos separats per un arc escarser, es conserva un nínxol amb la Mare de Déu d’Agost.