/ Pou de Jurà

Pou de Jurà | Descripció

Es troba al camí vell d’Inca o de Son Gelabert, vora l’entreforc amb el camí de Son Joan Arnau. El seu nom prové de ‘jussà’. L’interior és de secció el·líptica i paredat. El coll és de secció rectangular, amb peces de marès i de pedra viva. Els brancals són dos pilars de marès. Al costat hi ha un total de sis piques, antigament emprades per abeurar el bestiar.