/ Es Molins

Es Molins | Descripció

Com a tantes viles del Pla, els molins constituïren uns elements importants dels voltants del nucli urbà. La contrada anomenada es Molins concentra els dos molins de la vila: el de Can Beato i el de Can Poleo o de Can Gomila. Ambdós daten del segle XVII, tenen torre, no tenen base habitatge, però sí cintell, i conserven l’escala de caragol de pedra maresa.

El primer apareix documentat en el 1627, té portal de llinda amb la creu de sant Antoni i la data de 1797. El de Can Poleo es documenta al 1675 i era propietat de Pere Picornell. Un tercer molí era el de Can Company (C/ Major, 58), però fou enderrocat.