/ Casa Consistorial

Casa Consistorial | Descripció

Aixecada a la plaça de la Mare de Déu, té tres plantes i portal de llinda. Fou comprada per l’Ajuntament l’any 1866 a Maria Gil, per un preu de 1.000 lliures.