/ Ca ses Monges (C/ del Sol)

Ca ses Monges (C/ del Sol) | Descripció

Es troba situada al final del carrer, vora el carreronet del Convent. La façana és de tres plantes, portal d’arc escarser, finestres quadrangulars i una espadanya.