/ Casa d’Arnau de Santacília (C/ d’Arnau de Santacilia, 23)

Casa d’Arnau de Santacília (C/ d’Arnau de Santacilia, 23) | Descripció

L’antiga casa d’Arnau de Santacília s’estenia a les cases veïnes. Aquí s’ubicava, des d’època islàmica, el centre de l’alqueria de Costitx. El 1458 l’alqueria fou comprada per Bernat de Berga.

Té façana de dues plantes, aixecada davant una carrera ornamentada amb una morera; s’hi obren dos portals de llinda, moderns, enmig dels quals hi ha un coll de cisterna adossat al mur, de secció semicircular, amb un ninxolet triangular al capdamunt. El primer pis mostra un balcó amb dos portals. L’interior, reformat recentment, presenta al corral posterior un coll de cisterna de secció quadrat, amb una cartel·la amb la data de 1642, i amb marques visibles de pedra gastada per treure aigua.