/ La Rectoria i la plaça de l’Església

La Rectoria i la plaça de l’Església | Descripció

La Rectoria, situada a la dreta del temple, té dues plantes i portal de llinda. A la dreta, a l'inici del carrer de la Pietat, hi ha una portalada d'arc rodó adovellat, amb una imatge de la Mare de Déu al sobreportal.

Davant la Rectoria i el temple, s'estén una curiosa plaça a manera d'esplanada enjardinada, amb una bona miranda que té bona vista sobre el Pla, fins a la muntanya de Randa; s'anomena el mirador de sa Creu, ja que s'hi alça una creu de tipologia neoromànica, amb el relleu de Crist i capitell amb angelets; fou donada per Gabriel Mateu l'any 1970. Davant la creu hi ha un portal d'arc rodó reconstruït.