/ El pou Bo

El pou Bo | Descripció

És una exemplar mostra del sistema hidràulic tradicional, situat a la dreta de la Carretera de Petra, sortint d'Ariany. El coll, alçat enmig d'una petita esplanada emmacada, és de marès i té secció rectangular, amb brancals que dissenyen quatre arc rodons, un per costat. L'interior és profund, amb parets de mamposteria.

El nom li ve de la bona qualitat de l'aigua que ofereix.