/ RANDA La font de Randa i la creu de terme

RANDA La font de Randa i la creu de terme | Descripció

La font constitueix un qanat d'època islàmica. Es troba en el camí que puja cap a Cura (amb restes d’empedrat), amb els rentadors del poble devora.

Aquests tenen una porxada amb tres arcs de mig punt i les lloses dels llavadors envolten tot el perímetre. Fora de la porxada, una pica ampla acull l'aigua de la font. Sobre aquesta es conserva un document de 1551 signat pel lloctinent general del Regne de Mallorca que regula les tandes de distribució de la seva aigua entre els veïns de Randa.

La creu de Randa, també en aquest carrer, anomenada també creu del Coremer (predicador de la Quaresma), data de 1846.

La part alta de la creu presenta un anvers, cap al sud-oest, amb un santcrist esculpit, mentre que en el revers, cap al nord-est, el relleu és de la Immaculada amb la figura de Ramon Llull que l'adora; hi ha també relleus relatius a la Passió. Té una base en forma de quatre graons que envolten el fust.