Sant Joan
Sant Joan
 Sant Joan
C/ Major, 61
07240 Sant Joan
 Contacte
Telèfon: 971-526003
Web: http://www.ajsantjoan.net

Referències històriques


l terme municipal de Sant Joan té una superfície de 38,5 km2 i una població d’uns 1800 habitants (dades 2005). Confronta amb els municipis de Montuïri, Sineu, Lloret de Vistalegre, Vilafranca de Bonany, Petra i Porreres.El municipi pren el nom de l’església de Sant Joan, que ja apareix documentada al 1249 com a Sant Joan de Sineu.

Segons una creença popular, l’etimologia del poble provindria del nom de la propietària de la possessió de sa Bastida, que es deia Joana.Fins a mitjans del segle XX, l’activitat econòmica predominant era l’agricultura i la ramaderia. A finals del segle XX hi destaca la construcció i els oficis complementaris, com fusters, llanterners, electricistes, etc.

Tot això complementat amb una considerable oferta del sector serveis (bars i restaurants) i de comerços.A Sant Joan es troben catalogats 42 jaciments arqueològics, la major part d’ells en molt mal estat de conservació. Del període pretalaiòtic es conserven les coves de la Bastida, la del Camp Rafal, dels Calderers, la coveta del Camp Vell, etc.

Per la seva banda, de l’època talaiòtica cal destacar les necròpolis de Carrutxa i Son Gil, els sistemes hidràulics del pou Vell de la Bastida i de la Baronia, etc. De l’època romana s’han trobat ceràmiques a Son Munar, el Pujol, el turó de Pinyella i el puig de Sant Onofre.En el període islàmic, Sant Joan es trobava a la zona sud del districte de Jijnau-Bitra. No hi havia cap nucli urbà i la població estava dispersa per alqueries i rafals, com Alhamar, Carrutxa, Binifarda, les Algorfes i Maham.

S’han trobat restes de ceràmica islàmica a l’hort de Son Baró, el turó de Pinyella, la Bastida, el Pujol i Son Gual.Després de la conquesta, l’any 1230, l’alqueria Alhamar va ser el centre al voltant del qual va sorgir la vila. Poc després es bastí la primera església de Sant Joan, dalt del puig de Consolació, que depenia de la parròquia de Santa Maria de Sineu. Tot i això, l’any 1298, el bisbe Ponç de Jardí va crear la parròquia de Sant Joan, segregada de la de Santa Maria de Sineu.A la primera meitat del segle XIX, varen ser freqüents les sequeres, que ocasionaren importants pèrdues a l’agricultura.

L’any 1850, com a mida per a solucionar la greu situació, l’Ajuntament acordà obrir nous pous i aprofundir-ne d’altres.L’any 1870, s’instal·là a Sant Joan la congregació de les germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.

PlànolMostra un mapa més gran